Νέα
02.11.2023
Νέα
Νέα θέση εργασίας στον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Project Manager «Social Farming 360»

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είναι μεταξύ των 50 οργανισμών παγκοσμίως που έλαβαν από το Citi Foundation συνολική δωρεά 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του πρώτου Global Innovation Challenge.

Ο οργανισμός έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το “Social Farming 360”, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, με στόχο την υποστήριξη της επισιτιστικής επάρκειας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την ανάπτυξη νέων προϊόντων κοινωνικής γεωργίας. Μέσα από ένα πολυεπίπεδο, πρακτικό, διετές πρόγραμμα, θα υποστηριχθεί η βιώσιμη παραγωγή και διάθεση τροφίμων στα ελληνικά αγροτικά καταστήματα κράτησης και τα κέντρα κράτησης, η κατάρτιση των κρατουμένων και η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης τους στο γεωργικό κλάδο, η βελτιστοποίηση των υπαρχουσών καλλιεργειών και η αναβάθμιση γνώσεων στο γεωπονικό προσωπικό των φυλακών. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απασχόλησης, καθώς και ψυχοκοινωνική εκπαίδευση σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και την Πύλη Ελευθερίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Project Manager, «Social Farming 360»

Περιγραφή Θέσης

 • Συνολικός και επιτόπιος συντονισμός του έργου και των επιμέρους δράσεων
 • Συντονισμός των εκπαιδευτών και των συνεργαζόμενων φορέων του έργου
 • Συμμετοχή στη υλοποίηση δράσεων για την παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, οικονομοτεχνικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού
 • Ευαισθητοποίηση, εμπλοκή και συνεργασία των τοπικών κοινωφελών φορέων και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής
 • Επιχειρησιακή και οικονομική παρακολούθηση του έργου
 • Σύνταξη απολογισμών αναφορών προς τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και το CITI Foundation

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους της Γεωπονίας / Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην επιτυχή διαχείριση και ολοκλήρωση έργων
 • Άριστη ικανότητα στην οργάνωση, τη διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και την εξεύρεση λύσεων
 • Καλή γνώση και κατανόηση του αγροδιατροφικού τομέα και των εξελίξεων του
 • Άριστες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές δεξιότητες και ενσυναίσθηση
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια
 • Δίπλωμα οδήγησης και ιδιωτικό όχημα μετακίνησης
 • Ευχέρεια χρήσης ψηφιακών επαγγελματικών εργαλείων (MS office, Zoom, etc)

Επιθυμητές δεξιότητες

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε: οικονομικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση έργων
 • Εμπειρία σε κοινωνικά προγράμματα και συνεργασία με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Γνώση αρχών επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης νέων
 • Εμπειρία σύνταξης αναφορών προόδου στην αγγλική γλώσσα

Διάρκεια έργου: 1/1/2024 - 31/12/2025

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση βιογραφικών έως την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023.

(Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πριν την καταληκτική ημερομηνία, εφόσον βρεθεί το κατάλληλο προφίλ υποψηφίου).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις antonis@generationag.org, info@generationag.org, με θέμα: ProjectManager - «SocialFarming 360»

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

nea-thesh-ergasias-ston-organismo-nea-georgia-nea-genia