Σχετικά με εμάς

Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευομένων

Φροντίζουμε να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων μας σύγχρονο υλικό εκπαίδευσης που ανανεώνεται συνεχώς και παρέχει πολύπλευρη γνώση σε θέματα αγροδιατροφής.

Το υλικό παρέχεται αποκλειστικά για τους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων.

Login για πρόσβαση