Σχετικά με εμάς

Πιλοτικά Προϊόντα - Μελέτες Περιπτώσεων

Οι ωφελούμενοι του οργανισμού "Νέα Γεωργία Νέα Γενιά" έχουν λάβει πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση, τις οποίες συχνά έθεσαν στην πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μέσα από τις δράσεις του οργανισμού, πολλοί εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν τις δικές τους ομάδες και πιλοτικά προϊόντα, βάζοντας τη δική τους υπογραφή στην εξέλιξη του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα case studies όλων των προϊόντων που δημιουργήθηκαν πιλοτικά από τους εκπαιδευομένους μας.