Σχετικά με εμάς

Πιλοτικά Προϊόντα - Μελέτες Περιπτώσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» οι εκπαιδευόμενοι έχουν λάβει πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση, τις οποίες συχνά έθεσαν στην πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μέσα από το πρόγραμμα, πολλοί εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν τις δικές τους ομάδες και πιλοτικά προϊόντα, βάζοντας τη δική τους υπογραφή στην εξέλιξη του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα case studies όλων των προϊόντων που δημιουργήθηκαν πιλοτικά από τους εκπαιδευομένους μας.