Άξονες Δράσης

Ενισχύοντας την αξία των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ: Τεκμηριώνουμε Ισχυρισμούς Υγείας, Στηρίζουμε την Τοπική Παραγωγή

Σύντομη περιγραφή

Η ερευνητική δράση σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), και τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Επικεφαλής της δράσης είναι ο Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής του ΠΘ, από το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές προοπτικές για συνολική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, δημιουργώντας υπεραξία στα προϊόντα. Παράλληλα όμως μπορεί να υποστηριχθούν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας όπως logistics, τουρισμός. 

Σκοπός Δράσης

Η ανάδειξη των ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία τους. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις των ελληνικών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων δεν έχουν διερευνηθεί αυτές οι ιδιότητες. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ερευνητική δράση απευθύνεται σε:

  • Δήμους
  • Περιφέρειες
  • Συνεταιρισμούς & άλλα συνεργατικά σχήματα
  • Εταιρείες και παραγωγούς

Δομή δράσης

Το έργο εκτελείται σε δύο διακριτές φάσεις.

Αντικείμενο της πρώτης φάσης είναι η έρευνα στο πεδίο, η διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων, η επικοινωνία με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής, η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.  Το έργο θα επικεντρωθεί σε 10 προϊόντα από τα οποία τα 8 έχουν ήδη επιλέγει και τα 2 πρόκειται να καθοριστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα 8 προϊόντα που πρόκειται να αναλυθούν είναι:

Ακτινίδιο Πιερίας, Ροδάκινα Νάουσας, Μήλα Ζαγοράς Πηλίου, Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης, Κεράσι Έδεσσας, Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs, Αμύγδαλο Συκουρίου, Σταμναγκάθι Κρήτης.

Στη δεύτερη φάση, το έργο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική υποστήριξη και στην όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη στρατηγική εμπορικής ανάδειξης των χαρακτηρισμών υγείας που θα προσδώσουν υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Γίνεται σαφές ότι η ανεύρεση και η προσθήκη ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της Ελληνικής γης, θα τους δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία, κυρίως για τις εξαγωγές.

Διάρκεια δράσης

Η διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος είναι 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες

Δρ. Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τηλ. 2410565277, 6947892709

e-mail: dkouret@uth.gr 

Καλλιόπη Καραμποΐκη, Capacity Building Associate, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Τηλ: 2106917986, 6972096122

email: kalliopi@generationag.org