ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πειραματικός Αγρός

Πρόγραμμα κατάρτισης εξ αποστάσεως (τηλε-Εκπαίδευση) στον Πειραματικό Αγρό στην Αλίαρτο Βοιωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό (ExperimentalFarm) στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί Οκτώβριο - Νοέμβριο 2020.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο Καθηγητής κ. Ε. Παπλωματάς, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Φυτοπαθολογίας (Ασθένειες Φυτών).

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πειραματικού Αγρού και συγκεκριμένα της Αμπελουργίας και της Συμβολαιακής Γεωργίας στο βυνοποιήσιμο κριθάρι σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (AZ) συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση νέων που προέρχονται από αγροτικά, περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 2 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συνεισφέροντας στην οικονομία της υπαίθρου.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 22 Οκτωβρίου 2020.

 Σε ποιους απευθύνεται

  • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στις τεχνικές της Αμπελουργίας και στην Συμβολαιακή Γεωργία στο βυνοποιήσιμο κριθάρι, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
  • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
  • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας, οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από την σπορά ως την συγκομιδή και τη διαχείριση.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της και της Αμπελουργίας και της Συμβολαιακής Γεωργίας στο βυνοποιήσιμο κριθάρι σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (AZ).

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της μεθόδου της τηλε-εκπαίδευσης ως εξής:  

Συμβολαιακή Γεωργία στο βυνοποιήσιμο κριθάρι

  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί  ομάδα εκπαιδευομένων στον τομέα της Συμβολαιακής Γεωργίας στο βυνοποιήσιμο κριθάρι σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (AZ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 1 ημέρα (έως 6 ώρες)  μεαντικείμενο την εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας και αναγνώριση προοπτικών από την ανάπτυξη συνεργασιών. Η ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών με επικεφαλής την Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα. Φάλια Οικονόμου, απαρτίζεται από εκπροσώπους του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και στελέχη της εταιρίας «Αθηναϊκή Ζυθοποιία (ΑΖ)». Η εκπαίδευσή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα  21 – 31 Οκτωβρίου 2020

Αμπελουργία

  • Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί  ομάδα εκπαιδευομένων στον τομέα της Αμπελουργίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες συνολικής διάρκειας 20 ωρών, εκ των οποίων οι 5 ώρες είναι θεωρία και οι 15 ώρες είναι πρακτική άσκηση μέσω προβολής μαγνητοσκοπημένων τεχνικών καλλιέργειας και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης αμπελώνα με την καθοδήγηση ομάδας έμπειρων καθηγητών του Εργαστηρίου Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής την Καθηγήτρια, κα. Αικατερίνη Μπινιάρη,  (6-7-8 Νοεμβρίου 2020).

Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία). Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. 

Καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής είναι η 22η Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Άρτεμις Ρήγου

Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»είναι μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα,της οποίας ηγείται το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Αίτηση συμμετοχής

 

peiramatikos-agros