ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Ένα πρωτοποριακό πολυετές πρόγραμμα στην Ελλάδα, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον Αγροδιατροφικό τομέα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μάθετε περισσότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρουμε.
Ανακαλύψτε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό αλλά και χρήσιμες ιστοσελίδες
Δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να υποστηρίξετε το πρόγραμμα και τις δράσεις του.

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

"Τα παιδιά θα γίνουν πρεσβευτές πρώτα της γειτονιάς τους και μετά του τόπου και της χώρας τους. Το πρόγραμμα του εναλλακτικού τουρισμού αποτέλεσε για μας την αφετηρία ώστε να σκεφτούμε δημιουργικά, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μια δράση η οποία πιστεύουμε ότι έδωσε πολλά στην τοπική κοινωνία και αγαπήθηκε από παιδιά και γονείς".

Τάνια Μπαντή, Κωνσταντίνα Περιστεριανού, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ομάδα υλοποίησης προγράμματος «Μικροί Τουρίστες στην γειτονιά»